Γραφεία Αντιδημάρχων

Ζάγκας Πέτρος  Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Μέριμνας

τηλ.: 2268350212

e-mail:antidimarh1@aliartos.gov.gr


Μπόλμπασης Βασίλειος  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας

τηλ.: 2268350212

e-mail:antidimarh1@aliartos.gov.gr


Μπουζίκας Κωνσταντίνος  Αντιδήμαρχος καθημερινότητας, περιβάλλοντος, πρασίνου και Καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Ε. Αλιάρτου

τηλ.: 2268350212

e-mail:antidimarh1@aliartos.gov.gr


Παπαθανασίου Αθανάσιος Αντιδήμαρχος καθημερινότητας, περιβάλλοντος, πρασίνου και Καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Ε. Θεσπιέων

τηλ.: 2262350507

e-mail:antidimarh1@aliartos.gov.gr


Κουρούνη Μάριος Αντιδήμαρχος Αντιδήμαρχο Πρωτογενούς Τομέα (Άμισθο)

τηλ.: 2262350507

e-mail:antidimarh1@aliartos.gov.gr