Εξυπηρέτηση πολιτών

 

Τηλεφωνικό κέντρο Δήμου Δ.Ε. Αλιάρτου: 2268350211

Δημοτικό κατάστημα Δ.Ε. Θεσπιέων: 2262350507

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ): 2268023918