Υπηρεσιών Δήμου


Γραμματεία Δ. Ε. Αλιάρτου

Εmail: grammateia@aliartos.gov.gr

Τηλέφωνο: 2268350211


Γραμματεία Δ.Ε. Θεσπιέων

Εmail: grammateia_thespion@aliartos.gov.gr

Τηλέφωνο: 2262350500 – 504


Γραφείο Δημάρχου

Εmail:g.arapitsas@aliartos.gov.gr

Τηλέφωνο: 2268350216


Γενικός Γραμματέας

Εmail: gengram@aliartos.gov.gr

Τηλέφωνο: 2268350212


Γραφεία Αντιδημάρχων

Εmail: antidimarh1@aliartos.gov.gr

Τηλέφωνο: 2268350212


Γραφείο καθαριότητας & ανακύκλωσης

Εmail: anbekris@yahoo.gr

Τηλέφωνο: 2268350235


Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Εmail: anbekris@yahoo.gr

Τηλέφωνο: 2268350235


Γραφείο Προσωπικού

Εmail: prosopiko@aliartos.gov.gr

Τηλέφωνο: 2268350214


Δημοτολόγιο

Εmail: dimotologio@aliartos.gov.gr

Τηλέφωνο: 2268350230-216


Ληξιαρχείο Δ.Ε. Αλιάρτου

Εmail: e.neofotistou@aliartos.gov.gr

Τηλέφωνο: 2268350216


Ληξιαρχείο Δ.Ε. Θεσπιέων

Εmail: lixthesp@aliartos.gov.gr

Τηλέφωνο: 2268350218


Υπηρεσία Προγραμματισμού – Πληροφορικής

Εmail: g.koutras@aliartos.gov.gr

Τηλέφωνο: 2268350232


Υποστήριξη Πολιτικών Οργάνων

Εmail: s.koutroumani@aliartos.gov.gr

Τηλέφωνο: 2268350232


Τεχνική Υπηρεσία

Εmail: technic@aliartos.gov.gr

Τηλέφωνο: 2268350220-223


Έσοδα

Εmail: esoda@aliartos.gov.gr

Τηλέφωνο: 2268350224-233-233


Προμήθειες

Εmail: promhtheion@aliartos.gov.gr

Τηλέφωνο: 2268350218


Εισπράκτορας

Εmail: tameio2@aliartos.gov.gr

Τηλέφωνο: 2268350221


Ταμείο

Εmail: tameio@aliartos.gov.gr

Τηλέφωνο: 2268350219


Λογιστήριο

Εmail: logisthrio1@aliartos.gov.gr

Τηλέφωνο: 2268350219