Έτοιμη για πιστοποίηση και η παιδική χαρά του Μαζίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                         Αλίαρτος   01 /03/2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ      

                                                       

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έτοιμη η παιδική χαρά του Μαζίου του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων

Στην παιδική χαρά, όπως και στις υπόλοιπες που πιστοποιήθηκαν ή πρόκειται να πιστοποιηθούν, τοποθετήθηκαν  όργανα και ειδικά δάπεδα ασφαλείας, όπως επίσης λήφθηκε μέριμνα για τις συνθήκες ασφάλειας, πρόσβασης και ελέγχου του χώρου .

Η νέα παιδική χαρά του Μαζίου, όπως και οι υπόλοιπες του Δήμου μας, κατασκευάστηκε με ίδιους πόρους.

Ενημερώνουμε τους δημότες μας, πως η τοποθέτηση των οργάνων, πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές αποστάσεων μεταξύ τους, όπως και από κάθε τυχόν σημείο (τοίχους,δέντρα,κτλ) που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. Κατά συνέπεια ο αριθμός και το είδος των οργάνων δεν εξαρτάται από την επιθυμία μας να τοποθετήσουμε περισσότερα ή μεγαλύτερα, αλλά όσα χωράνε σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφές.

Η κατασκευή και η πιστοποίηση όλων των παιδικών χαρών του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, αποτελεί δέσμευση της Δημοτικής Αρχής και θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάϊο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ