Αγροτικά Θέματα

Η συγκεκριμένη ενότητα δημιουργήθηκε με στόχο την εκ των προτέρων πληροφόρηση, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση, των δημοτών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων που ενδιαφέρονται ή απασχολούνται ήδη με την γεωργία ή την κτηνοτροφία.

Τα θέματα που θα περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα θα δίνουν τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους δημότες να πληροφορηθούν τις απαραίτητες διαδικασίες και να βρουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα σχετικά έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή, για την διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.

Επιπλέον, θα μπορούν να ενημερώνονται με ανακοινώσεις για διάφορα γεωργικά και κτηνοτροφικά θέματα, να βρουν τα τεχνικά δελτία των γεωργικών προειδοποιήσεων του ΠΚΠ & ΠΕ Βοιωτίας και άλλων, να αναζητήσουν πληροφορίες για τη σχετική νομοθεσία, για νέα προγράμματα, ημερίδες και άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν τους γεωργούς και κτηνοτρόφους.