Αιτήματα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Γενικά

  • Μονοδρόμηση οδών
  • Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης
  • Τοποθέτηση καθρεπτών
  • Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο Αίτησης (σε μορφή word, σε μορφή pdf)

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50.211 /22683-50.220

Fax: 22680-22.690

E-mail: technic1@aliartos.gov.gr