Ακόμη ένα έργο αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                             Αλίαρτος, 30-10-2018

Γραφείο Ενημέρωσης

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ακόμη ένα έργο αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων 

Ένα ακόμα μεγάλης σημασίας έργο θα υλοποιηθεί στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, μετά την σημερινή απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης οδού γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων» από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση.

Το έργο με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης οδού γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων», προϋπολογισμού 864.361,00 €, εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι της πρόσκλησης «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

Σύμφωνα με τη μελέτη, περιλαμβάνονται σημαντικές παρεμβάσεις σε σημεία του Κωπαϊδικού πεδίου αρμοδιότητας του δήμου μας. Συγκεκριμένα η πρώτη παρέμβαση αφορά το κατεστραμμένο τμήμα του δρόμου στον άξονα Αλιάρτου- Στροβικίου μετά τη γέφυρα του Κηφισού, το δεύτερο κατασκευή νέας γέφυρας στην κεντρική διώρυγα επί του ίδιου άξονα. Υπενθυμίζουμε ότι σε αυτόν τον άξονα ο Δήμος μας κατασκεύασε με ιδίους πόρους την γέφυρα της εσωτερικής διώρυγας. Το τρίτο σημείο παρέμβασης είναι η διαπλάτυνση της γέφυρας της Πέτρας στην εσωτερική διώρυγα.

Ο Δήμαρχος Αλιάρτου – Θεσπιέων, κ. Γεώργιος Ντασιώτης, δήλωσε σχετικά: «Ένα ακόμα σημαντικό έργο οδοποιίας που αφορά την αγροτική οικονομία οδεύει προς υλοποίηση. Η πληρότητα του φακέλου του έργου που κατατέθηκε από την υπηρεσία μας αξιολογήθηκε θετικά και βρίσκετε μέσα στις πρώτες 29 εντάξεις του ΥΠ.ΕΣ.. Με αυτές τις παρεμβάσεις αντιμετωπίζονται χρόνια προβλήματα των καλλιεργητών και διερχόμενων του κωπαϊδικού πεδίου, ενώ βελτιώνονται κατακόρυφα οι συνθήκες οδικής ασφάλειας».

Γραφείο Ενημέρωσης

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων