Αλλαγές σε θέσεις ευθύνης στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                    Αλίαρτος, 30-8-2021

Γραφείο Ενημέρωσης

 

Θέμα:  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Μικρές αλλαγές σε θέσεις ευθύνης στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, που θα ισχύσουν από 01-9-2021, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος κος Γεώργιος Ντασιώτης.

Συγκεκριμένα ορίζει, τον Δημοτικό Σύμβουλο  κο Ζιώγα Βασίλειο, σε αντικατάσταση του κου Γλύκου Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Διοικητικών (Οικονομικών, Προγραμματισμού & Διαφάνειας), και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Θα αναπληρώνει πλήρως τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
 2. Συντονισμός Υπηρεσιών – υπαλλήλων
 3. Μηχανοργάνωση Δήμου
 4. Παρακολούθηση Προϋπολογισμού
 5. Προμήθειες Αναλωσίμων
 6. Βεβαίωση Δημοτικών Τελών
 7. ΚΕΠ, e-ΚΕΠ
 8. Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας
 9. Τέλεση πολιτικών γάμων
 10. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
 11. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
 12. Παρακολούθηση τήρησης κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων
 13. Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες
 14. Θα συντονίζει συνέργειες μεταξύ των υπολοίπων Αντιδημάρχων όταν ο Δήμαρχος κωλύεται.

Σε περίπτωση που ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών (Οικονομικών, Προγραμματισμού & Διαφάνειας)  απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί τις αρμοδιότητές του, ο Δήμαρχος.

Ταυτόχρονα με άλλη απόφαση του Δημάρχου δημιουργείται άμισθη θέση Εντεταλμένου Συμβούλου, «Αστικού περιβάλλοντος και Εξωραϊσμού Κοινόχρηστων Χώρων», στην οποία τοποθετείται ο κος Γλύκος Ιωάννης, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων
 2. Προστασία των δομικών στοιχείων, της φύτευσης και του εξοπλισμού των κοινόχρηστων χώρων
 3. Φροντίδα, ανανέωση και συμπλήρωση του αστικού εξοπλισμού
 4. Καταγραφή σημείων, σε συνεργασία με τους προέδρους τοπικών παρεμβάσεων για την ανάδειξη μνημείων και θέσεων θέας
 5. Ανανέωση και ανάδειξη του αστικού περιβάλλοντος των κοινοτήτων του Δήμου, με δενδροφυτεύσεις αστικής βλάστησης, δημιουργία παρτεριών και στάσεων αναψυχής.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος, κος Ντασιώτης Γεώργιος, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «..Σε μία δυναμική διαδικασία, όπως είναι η διοίκηση ενός τομέα ευθύνης, υπάρχουν αλλαγές. Η αντικατάσταση του επιτυχημένου συνεργάτη, Αντιδημάρχου κου Γλύκου Γιάννη, από τον εξίσου επιτυχημένο, σε όλους τους τομείς που αξιοποιήθηκε (Πρόεδρος Δ.Σ, Προέδρος  Ν.Π. Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής ) κο Ζιώγα Βασίλη, δημιουργεί άριστες προϋποθέσεις εξέλιξης του συγκεκριμένου τομέα ευθύνης. Ταυτόχρονα με την  ανάληψη, ως Εντεταλμένου Συμβούλου, του τομέα  βελτίωσης και εξωραϊσμού αστικού περιβάλλοντος και κοινόχρηστων χώρων, από τον κο Γλύκο, δίνουμε έμφαση σε μια πλευρά της καθημερινότητας, αυτή της αισθητικής και της λειτουργικότητας, η οποία πολλές φορές παραμελείτε. Κανένας δεν περισσεύει στην προσπάθεια για τη πρόοδο του Δήμου μας και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους Δημότες μας.

Εύχομαι και στους δύο συνεργάτες μου καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους».

Γραφείο Ενημέρωσης

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων