Αλλαγή επωνύμου (Μητρώα Αρρένων)

Γενικά

Η αίτηση γίνεται αυτοπροσώπως.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση που προβάλλει τους λόγους του ενδιαφερόμενου (word) / (pdf)
  • Πιστοποιητικό από το Στρατολογικό γραφείο
  • Παράβολο από το Δημόσιο Ταμείο
  • Βεβαίωση από τον εισαγγελέα ότι δεν διώκεται ο ενδιαφερόμενος
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου
  • Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρένων και Δημοτολόγια του ενδιαφερόμενου.

 

Πληροφορίες

ΔιεύθυνσηΛ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50230 (κα Τζανοπούλου Ευαγγελία) / 22683-50216 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

E-mail: