Αλλαγή στοιχείων (Μητρώα Αρρένων) λόγω υιοθεσίας

Γενικά

Η αίτηση γίνεται αυτοπροσώπως. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση του υιοθετηθέντα ή αν αυτός είναι ανήλικος, του υιοθετήσαντα γονέα ή ενός των συζύγων (περίπτωση κοινής υιοθεσίας, και από τους δύο συζύγους, ή υιοθεσίας από τον ένα σύζυγο του τέκνου του άλλου) (word) / (pdf)
  • Αντίγραφο επικυρωμένο της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας, άρθρα ΑΚ 1569, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584
  • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης με τα νέα στοιχεία
  • Πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας, περί της εγγραφής στο μητρώο Αρένων και Δημοτολόγια του υιοθετησάντων
  • Παραίτηση από ένδικα μέσα, πιστοποιητικά τελεσιδικίας

 

Πληροφορίες

ΔιεύθυνσηΛ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50230 (κα Τζανοπούλου Ευαγγελία) / 22683-50216 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

E-mail: