Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης & εγγραφή στο Δημοτολόγιο

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου  ή να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο Αίτησης του γονέα για αλλαγή στοιχείων τέκνου (σε μορφή word,  σε μορφή pdf)
  • Αστυνομική ταυτότητα του γονέα.
  • Ληξιαρχική Πράξη γέννησης, με όλες τις μεταβολές (προσδιορισμός επωνύμου και δημοτικότητας καθώς και την αναγνώριση).
  • Πιστοποιητικό Γέννησης από τα δημοτολόγια που ήταν γραμμένο το τέκνο πριν την αναγνώριση (αν το αναγνωριζόμενο τέκνο θα πάρει την δημοτικότητα του πατέρα).
  • Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων του αναγνωριζόμενου τέκνου (για αγόρι).
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης ή της διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης.

 

Πληροοφίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50.230 (κα Τζανοπούλου Ευαγγελία)/ 22683-50.215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Fax: 22680-22.690

E-mail: