Αλλαγή Στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας και εγγραφή στο Δημοτολόγιο

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου  ή να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο αίτησης αλλαγής στοιχείων τέκνου (σε μορφή word, σε μορφή pdf)
  • Αστυνομική ταυτότητα του γονέα
  • Ληξιαρχική Πράξη γέννησης, με όλες τις μεταβολές (με όλες τις μεταβολές).
  • Πιστοποιητικό Γέννησης από τα δημοτολόγια που ήταν γραμμένο το τέκνο έως πριν την υιοθεσία και από τα οποία πρόκειται να διαγραφεί.
  • Πιστοποιητικό από τα μητρώα αρρένων (για αγόρι) στο οποίο να αναφέρεται η Απόφαση Νομαρχίας βάσει της οποίας έγινε η αλλαγή στοιχείων.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης.

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50.230 (κα Τζανοπούλου Ευαγγελία)/ 22683-50.215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Fax: 22680-22.690

E-mail: