Μεταδημότευση εγγάμου

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου  ή να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο Αίτησης ενδιαφερομένου για άνοιγμα μερίδας στα δημοτολόγια (σε μορφή word,  σε μορφή pdf).
  • Αστυνομική ταυτότητα του γονέα.
  • Ληξιαρχική Πράξη γέννησης, με όλες τις μεταβολές.
  • Ληξιαρχική Πράξη γάμου του ενδιαφερομένου.
  • Πιστοποιητικό Γέννησης από τα δημοτολόγια που είστε γραμμένος.
  • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (Εκκαθαριστικά εφορίας).

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50.230 (κα Τζανοπούλου Ευαγγελία)/ 22683-50.215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Fax: 22680-22.690

E-mail: