Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου έγγαμης γυναίκας

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Ληξιαρχείου του Δήμου  ή να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση της ενδιαφερομένης για ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου (σε μορφή word, σε μορφή pdf),
  • Αστυνομική ταυτότητα της ίδιας
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφετε ότι επιθυμείτε την ανάκτηση του οικογενειακού σας επωνύμου (σε μορφή word, σε μορφή pdf)
  • Αν ο γάμος τελέστηκε σε άλλο δήμο, από αυτό του τόπου κατοικίας, απαραίτητη είναι η ληξιαρχική πράξη του δήμου όπου τελέστηκε ο γάμος. Αποστέλλεται υπηρεσιακά , από το ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας, η έκθεση ανάκτησης του πατρικού επωνύμου, στο ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γάμου, καταχωρείται στο περιθώριο και ζητείται πλέον ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένη την ανάκτηση επωνύμου, από το ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γάμου.

    Ύπαρξη Ληξιαρχικής πράξης γάμου στο Ληξιαρχείο Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο:

Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου: 22683-50215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων: 22683-50218 (κα Μαρία Άννα )

Fax: 22680-22.690

E-mail: