Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 4968/20-8-20 Ανακοίνωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                              Αλίαρτος, 5-9-2020

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τελικοί πίνακες βαθμολογίας και κατάταξης αιτήσεων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων, και τους πίνακες προσληπτέων, σύμφωνα με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την κάλυψη 9 θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας Υ.Ε. καθαριστών/καθαριστριών σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4968/20-08-2020 ανακοίνωση.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (5 ΑΤΟΜΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (4 ΑΤΟΜΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ