Αναγνώριση τέκνου γεννηθέντος από άγαμη μητέρα

Γενικά

Η αίτηση γίνεται αυτοπροσώπως (γονείς) ενώ η παραλαβή της γίνεται άμεσα από τον Δήμο και συγκεκριμένα από το Ληξιαρχείο (διεύθυνση). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο Αίτησης γονέα (σε μορφή word, σε μορφή pdf)
  • Παρουσία και των δύο γονέων με επίδειξη αστυνομικών ταυτοτήτων.
  • Συμβολαιογραφικό έγγραφο εκούσιας αναγνώρισης.
  • Δήλωση δημοτικότητας.
  • Αμετάκλητη δήλωση προσδιορισμού επωνύμου.

Ύπαρξη Ληξιαρχικής πράξης γέννησης τέκνου ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ στο Ληξιαρχείο Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο:

Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου: 22683-50215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων: 22683-50218 (κα Μαρία Άννα )

Fax: 22680-22.690

E-mail: