Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                           Αλίαρτος 20/10/2015
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 9.834
Γραφείο Δημάρχου
Tαχ. Δ/νση : Λεωφόρος Αθηνών
Ταχ. Κώδικας : 32001 Αλίαρτος
Πληροφορίες : Λέτη Μαρίνα
Τηλέφωνο : 22683 – 50225
Fax: : 22680 – 22690

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ «ΤΕΒΑ» 2015

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, ως εταίρος της Κοινωνικός Σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σας γνωρίζει ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού.
Επισυνάπτεται, προς ενημέρωση των δυνητικά ωφελουμένων, ο σχετικός Πίνακας ωφελουμένων του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ο οποίος περιέχει μόνο αριθμό αίτησης και αποτέλεσμα (εγκρίθηκε / απορρίφθηκε).
Οι δυνητικά ωφελούμενοι των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν, εν όλω ή εν μέρει, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ
• Η ένσταση δύναται να υποβληθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ήτοι μέχρι τις 30/10/2015.
• Η ένσταση κατατίθεται εντύπως ενώπιον πιστοποιημένων χρηστών των Κοινωνικών Συμπράξεων, φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους που τους οποίους επικαλείται.
• Συγκεκριμένα οι ενστάσεις κατατίθενται στο Δημαρχείο Αλιάρτου – Θεσπιέων, στον Αλίαρτο, στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, από τις 09:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν χρήσιμες οδηγίες και από το αντίστοιχο αρχείο που είναι αναρτημένο (Οδηγίες.
Για το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων απευθυνθείτε στην κα Λέτη Μαρίνα, τηλ. 22683-50.235, fax 22680-22.690, email: m.leti@aliartos.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σχετικά αρχεία
1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ωφελούμενων/ απορριφθέντων και διαδικασία ενστάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/ FEAD)
2. Πίνακας αποτελεσμάτων
3. Οδηγίες για την υποβολή ενστάσεων
4. Έντυπο αίτησης – ένστασης

5. Σημεία πληροφόρησης / ενστάσεων