Ανακοίνωση: Κλήρωση για συγκρότηση επιτροπής της μελέτης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                         Αλίαρτος, 15/03/2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                             Αρ. Πρωτ.: 2146

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κλήρωση για συγκρότηση επιτροπής της μελέτης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ”

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων θα προβεί στην διαδικασία Δημόσιας Κλήρωσης για την συγκρότηση Συλλογικού Οργάνου αρμοδιότητάς της, για την συγκρότηση της Επιτροπής Συνοπτικού Ανοιχτού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν4412/2016 για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ». Δείτε την ανακοίνωση εδώ