Ανακοίνωση – Πρόσληψης τριών (3) ατόμων ΠΕ Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων ΠΑγΟ του Δήμου Αλιαρτου – Θεσπιεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                Αλίαρτος, 09-12-2019

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού –

Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Π.Ε. Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαιου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων προβαίνει στην πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΠΕ Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση του «Προγράμματος Άθλησης για Όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, περιόδου 2019-2020.

Σχετικά αρχεία

  1. Προκήρυξη Πρόσληψης Π.Φ.Α.
  2. Περίληψη Προκήρυξης Πρόσληψης Π.Φ.Α.
  3. Έντυπο Αίτησης (word) / (pdf)
  4. Υπεύθυνη Δήλωση (word) / (pdf)