Ανακοίνωση – Πρόσληψης τριών (3) ατόμων ΠΕ Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων ΠΑγΟ του Δήμου Αλιαρτου – Θεσπιεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                Αλίαρτος, 01-12-2017

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού –

Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Για την πλήρωση τριών (3) ατομων Π.Ε. Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαιου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων προβαίνει στην πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΠΕ Φυσικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων για την υλοποίηση του «Προγράμματος Άθλησης για Όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Σχετικά αρχεία

  1. Προκήρυξη Πρόσληψης Π.Φ.Α.
  2. Έντυπο Αίτησης (word) / (pdf)
  3. Υπεύθυνη Δήλωση