ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                Αρ. Πρωτ. 4.560
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                 Αλίαρτος, 20-05-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού – Οργάνωσης – Πληροφορικής και Διαφάνειας σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας θέτει τα Προσχέδιου των Κανονισμών Άρδευσης, του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων, του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών και του Κανονισμού Λειτουργίας Πολιτιστικών Υποδομών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, που συνέταξαν, σε δημόσια διαβούλευση με την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του δήμου.
Στην ιστοσελίδα του Δήμου θα παραμείνει για δεκαπέντε (15) ημέρες, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις και στη συνέχεια να λάβει σχετική απόφαση η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η συμμετοχή στη συζήτηση μπορεί να γίνει:

  • Με την αποστολή της γνώμης κάθε ενδιαφερόμενου στο e-mail m.leti@aliartos.gov.gr
  • Με την αποστολή επιστολών προς: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης – Πληροφορικής & Διαφάνειας, Λεωφ. Αθηνών – Αλίαρτος, 1ος Όροφος, Τ.Κ. 32001
  • Με τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλ. 22683-50.235
  • Με Fax στο 22680-22.690

 

Σχετικά αρχεία: