ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                Αλίαρτος, 13-03-2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων»

O Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Στερεάς Ελλάδας 2014-2020” – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (10), στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, που εδρεύει στην Αλίαρτο Ν. Βοιωτίας.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 και λήγει την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15:00.

Σχετικά αρχεία:

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2017 (Αρ. Πρωτ.: 1696/01.03.2017)
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ
  3. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
  4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5 (word) / (pdf)