Ανοικτά από τις 9π.μ τα Σχολεία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, την Τρίτη 10-1-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ                              Αλίαρτος,9-1-2017

Γραφείο Ενημέρωσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανοικτά από τις 9π.μ τα Σχολεία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, την  Τρίτη   10-1-2017

Από το γραφείο του Δημάρχου Αλιάρτου-Θεσπιέων ανακοινώνεται ότι:
1.    Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του Δημοτικού οδικού δικτύου
2.    Τις δεδομένες συνθήκες μέχρι τη στιγμή έκδοσης της παρούσας
3.    Την επικοινωνία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Α/θμιας  και Β/θμιας Εκπ/σης.
4.    Την κατάσταση των αύλιων χώρων των Σχολείων.
5.    Την κατάσταση των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και θέρμανσης των κτηρίων και των επισκευών που πραγματοποιήθηκαν σήμερα από το προσωπικό του Δήμου.
6.    Τις εισηγήσεις των Διευθυντών των σχολικών μονάδων -όσες δόθηκαν-.
Όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί και στη Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου και στην αντίστοιχη των Θεσπιέων θα λειτουργήσουν  την Τρίτη  10-1-2017,από τις 9μμ και μετά.
Επισημαίνεται πώς:
1.    Έγιναν σήμερα ,από το προσωπικό του Δήμου, όλες οι επισκευές βλαβών και τεχνικές παρεμβάσεις στα σχολικά κτήρια που υπεβλήθη αίτημα από τους Διευθυντές. Για όσα δεν υπεβλήθη ο Δήμος τεκμαίρει πως δεν υφίσταται πρόβλημα, δεδομένου ότι θεωρεί πως ελέγχθηκαν από τους υπευθύνους  Διευθυντές,
2.    Αν μεταβληθούν τα δεδομένα που δεν επιτρέπουν την λειτουργία των σχολείων θα εκδοθεί νεώτερη ανακοίνωση, 7.00 πμ της Τρίτης και η ενημέρωση θα γίνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου     https://www.aliartos.gov.gr/ , την Γραμματεία στο τηλέφωνο 2268350211 και από τους Διευθυντές των σχολείων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ