Ανοικτή Διακυβέρνηση

Ανοικτή Διακυβέρνηση – Διαφάνεια – Δημόσια Συμμετοχή και Δημος

Οι εποχές που η διακυβέρνηση ήταν κλειστή, χωρίς διαφάνεια και χωρίς άμεση-ενεργή συμμετοχή στις αποφάσεις αποτελεί παρελθόν. Τα στατιστικά λένε σε δεύτερη ανάγνωση ότι η νούμερο ένα αιτία διαφθοράς, αδιαφάνειας και η ολιγαρχική λήψη αποφάσεων είναι το κλειστό μοντέλο δημοκρατίας που ζούμε, δηλαδή ψηφίζουμε υποσχέσεις και η διακυβέρνηση γίνεται βάση συμφερόντων και για πολύ μακρύ διάστημα όσο διαρκεί η θητεία. Όλα αυτά αλλάζουν και αλλάζουν δραματικά με τις νέες τεχνολογίες και την νέα αντίληψη για άμεση συμμετοχική ηλεκτρονική δημοκρατία.
Η ψηφιακή εποχή της γνώσης και της πληροφορίας για όλες τις κοινωνικές ομάδες είναι γεγονός.

Προωθούμε το τρίπτυχο: Ανοικτή Διακυβέρνηση – Διαφάνεια – Δημόσια Συμμετοχή

Ανοικτή ψηφιακή διακυβέρνηση είναι η ιδέα και πρακτική οτι καθε πολιτης, δημότης μπορεί να γνωριζει το πλαίσιο των προσκείμενων προς συζήτηση αποφάσεων και να τις μπλοκάρει ή να συμφωνήσει.