Βεβαίωση ακριβούς διεύθυνσης ακινήτων

Γενικά

Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο Αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης ακριβούς διεύθυνσης ακινήτων (σε μορφή word, σε μορφή pdf)

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50.211 / 22683-50.220

Fax: 22680-22.690

E-mail: technic1@aliartos.gov.gr