Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας Δημότη Αλιάρτου – Θεσπιέων

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου  ή να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο Αίτησης ενδιαφερομένου Δημότη (σε μορφή word, σε μορφή pdf).
  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μονιμότητα της κατοικίας του ενδιαφερομένου , με τα στοιχεία της διεύθυνσης (όταν ο ίδιος δεν κάνει Φορολογική Δήλωση) (σε μορφή word, σε μορφή pdf).
  • Εκκαθαριστικό εφορίας τον δύο(2) τελευταίων ετών.

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50.211

Fax: 22680-22.690

E-mail: