Βρεφονηπιακός Σταθμός

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση

Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόθεση της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Αλιάρτου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν (1) Παιδίατρο για την κάλυψη αναγκών της Επιχείρησης με αντικείμενο την ιατρική παρακολούθηση των παιδιών του Βρεφικού Σταθμού Αλιάρτου. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα ισχύει από την υπογραφή της και έως 31-08-2019, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ