Γενικά

Η νέα δομή του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

 

Δυο λόγια για το “Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας”

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016). Τα Κέντρα Κοινότητας, αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, κλπ.
Με τη λειτουργία τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.
Η δημιουργία των Κέντρων Κοινότητας έχει ως στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση της απουσίας ολοκληρωμένης προσέγγισης σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, στην αντιμετώπιση της αποσπασματικότητας των δράσεων μεμονωμένων φορέων χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και της άνισης χωρικής κατανομής των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών στους Δήμους.
Το Κέντρο διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Στεγαζετε σε ιδιόκτητο κτίριο στην Κεντρική Πλατεία Αλιάρτου, στην Αλίαρτο, και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-17:00.

Ωφελούμενοι της πράξης είναι όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».

Σχετικά αρχεία:

  1. Οδηγός Εφαρμογής και Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας
  2. Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135 : Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας
  3. Νόμος 4368/2016 : Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις (Σύσταση των κέντρων κοινότητας)
  4. Εισήγηση Υπουργείου Εργασίας: Κέντρα Κοινότητας – Μια νέα δομή “εργαλείο” για την κοινωνική ένταξη
  5. Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Δομές Κοινωνικής Ένταξης κάνοντας κλικ εδώ ή στο http://www.socialsterea.gr