Γενική συντήρηση κεντρικού αντλιοστασίου ύδρευσης Δ.Ε. Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                         Αλίαρτος   31 /01/2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ      

                                                       

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γενική συντήρηση κεντρικού αντλιοστασίου ύδρευσης Δ.Ε. Θεσπιέων

       Ενημερώνουμε τους Δημότες της Δ.Ε. Θεσπιέων, πραγματοποιείται γενική συντήρηση του κεντρικού αντλιοστασίου ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας. Η συντήρηση περιλαμβάνει εργασίες εντός του αντλιοστασίου (ηλεκτρικούς πίνακες, βάνες, συστήματα επικοινωνίας κ.τ.λ.),αλλά και εκτός,  με την αποστολή των προωθητήρων νερού σε ειδικό συνεργείο.

Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων προβαίνει στην ενέργεια αυτή, λόγω των μειωμένων απαιτήσεων σε νερό αυτή την εποχή και ενόψει της θερινής περιόδου.

Ενδεχόμενη δυσλειτουργία (μικρές πιθανότητες) στην υδροδότηση θα οφείλεται στη συντήρηση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ