Δήλωση Γάμου

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Ληξιαρχείου του Δήμου  ή να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο εμπρόθεσμης Αίτησης (σε μορφή word, σε μορφή pdf)
  • Επίδειξη των δύο αστυνομικών ταυτοτήτων, ή διαβατηρίων ή αδειών παραμονής.
  • Βεβαίωση του ιερέα, στη περίπτωση θρησκευτικού γάμου μόνο.
  • Δήλωση Δημάρχου για την τέλεση του πολιτικού γάμου στη περίπτωση πολιτικού γάμου

Τέλεση Γάμου στα όρια του δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (ναό ή δημαρχείο).

Προθεσμία δήλωσης: Ο γάμος δηλώνεται μόνο στον τόπο τέλεσης από τον ένα εκ των δύο συζύγων ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (εντός 40 ημερών)

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο:

Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου: 22683-50215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων: 22683-50218 (κα Μαρία Άννα )

Fax: 22680-22.690

E-mail: