Δήλωση Γέννησης

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Ληξιαρχείου του Δήμου  ή να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Δήλωση Γέννησης Τέκνου (εντός γάμου)

 • Έντυπο Αίτησης δήλωσης γέννησης τέκνου (σε μορφή word, σε μορφή pdf)
 • Έντυπο Αίτησης δήλωσης γέννησης τέκνου σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης (σε μορφή word, σε μορφή pdf)
 • Ιατρικό Πιστοποιητικό γέννησης (κλινικής ή νοσοκομείου)
 • Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης και των δυο γονέων
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, ιδίως για τη σειρά γέννησης
 • Οι αλλοδαποί, χρειάζεται να προσκομίσουν μεταφρασμένα διαβατήρια ή πιστοποιητικό γάμου.

Για τη δήλωση υπάρχει προθεσμία 10 ημερών από τη γέννηση. Μετά το διάστημα των 10 ημερών και μέχρι 100 ημέρες καταβάλλεται πρόστιμο σε παράβολο χαρτοσήμου.

 

Δήλωση Γέννησης Τέκνου (εκτός γάμου)

 • Έντυπο Αίτησης δήλωσης γέννησης τέκνου (σε μορφή word, σε μορφή pdf)
 • Έντυπο Αίτησης δήλωσης γέννησης τέκνου σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης (σε μορφή word, σε μορφή pdf)
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής.
 • Δήλωση γέννησης ιατρού-μαιευτικής κλινικής.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας
 • Οι αλλοδαπές, χρειάζεται να προσκομίσουν μεταφρασμένα διαβατήρια ή πιστοποιητικό γάμου.

Για τη δήλωση υπάρχει προθεσμία 10 ημερών από τη γέννηση. Μετά το διάστημα των 10 ημερών και μέχρι 100 ημέρες καταβάλλεται πρόστιμο σε παράβολο χαρτοσήμου.

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο:

Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου: 22683-50215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων: 22683-50218 (κα Μαρία Άννα )

Fax: 22680-22.690

E-mail: