Δημόσια διαβούλευση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται ο “Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.
Σας καλούμε να καταθέσετε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.leti@aliartos.gov.gr ή στην Γραμματεία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (Δημαρχιακό Κατάστημα Αλιάρτου – Λεωφ. Αθηνών, Αλίαρτος, Τ.Κ.:32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ) από Δευτέρα 01/06/2015 έως 12/06/2015.