Δημόσια διαβούλευση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                    Αλίαρτος, 16-04-2018
                                                                    
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Δημόσια διαβούλευση του Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται ο “Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”.
Σας καλούμε να καταθέσετε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.leti@aliartos.gov.gr ή στην Γραμματεία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (Δημαρχιακό Κατάστημα Αλιάρτου – Λεωφ. Αθηνών, Αλίαρτος, Τ.Κ.:32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ) από Δευτέρα 16/04/2018 έως 30/04/2018.
2) Έντυπο καταγραφής προτάσεων – παρατηρήσεων επί του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των Παιδικών Στθαμών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (word) / (pdf)