Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο αίτησης διαγραφής από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας (word) / (pdf)
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (περίπτωση θανάτου)
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου καταχωρημένη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (περίπτωση αφάνειας)

 

Πληροφορίες

ΔιεύθυνσηΛ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50230 (κα Τζανοπούλου Ευαγγελία) / 22683-50216 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

E-mail: