Διοικητικές μεταβολές του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Δ. Αλιάρτου Ν. Αττικής και Βοιωτίας

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μάζιον

Ο οικισμός Μούλκι προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Σιάχος προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Δούσια προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Ζαγαρά προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Μονή Ζαγαρά προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Βρασταμήταις προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Μαυρομμάτι προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Θηβών του νομού Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Αττικής και Βοιωτίας

Ο οικισμός Μούλκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Μάζιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Δούσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Μονή Ζαγαρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Σιάχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Ζαγαρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Βρασταμήταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μουλκίου Λεβαδείας Ν. Αττικής και Βοιωτίας

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μούλκι από το δήμο Πέτρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κριμπάς προσαρτάται στην κοινότητα Μουλκίου Λεβαδείας

Ο οικισμός Κριμπάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλίαρτος

Αναγνώριση του οικισμού Συνοικισμός Κωπαϊδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουλκίου Λεβαδείας

Ο οικισμός Συνοικισμός Κωπαϊδος της κοινότητας καταργείται.

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Μουλκίου Λεβαδείας Ν. Βοιωτίας

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Μουλκίου Λεβαδείας Ν. Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Μουλκίου Λεβαδείας Ν. Βοιωτίας

Ο οικισμός Αλίαρτος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μούλκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλίαρτος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αλιάρτου

Κ. Αλιάρτου Ν. Βοιωτίας

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουλκίου Λεβαδείας

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αλιάρτου

Δ. Αλιάρτου Ν. Βοιωτίας

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αλιάρτου

Ο οικισμός Λόφιον αποσπάται από την κοινότητα Μαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάζιον αποσπάται από την κοινότητα Μαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόφιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αλίαρτος του δήμου

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλάντης αποσπάται από την κοινότητα Υψηλάντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από την κοινότητα Ευαγγελιστρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωληνάρι αποσπάται από την κοινότητα Σωληναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα Ευαγγελιστρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεσπιαί αποσπάται από το δήμο Θεσπιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Θεσπιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσκρη αποσπάται από το δήμο Θεσπιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεοντάριον Θηβών αποσπάται από το δήμο Θεσπιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από το δήμο Θεσπιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσκρη ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων

Δ. Αλιάρτου-Θεσπιέων Ν. Βοιωτίας

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Αλιάρτου

 

Δείτε αναλυτικά για κάθε οικισμό – Τ.Κ. Κοινότητα – Δ.Κ. Κοινότητα (κάνοντας κλικ πάνω στον οικισμό που σας ενδιαφέρει)

Δ.Ε. ΑΛΙΑΡΤΟΥ

Οικισμός Μούλκι

Οικισμός Κριμπάς

Οικισμός Μάζι

Τ.Κ. Πέτρας

Τ.Κ. Υψηλαντίου (Βρασταμήτα)

Τ.Κ. Σωληναρίου

Τ.Κ. Ευαγγελίστρια

 

Δ.Ε. ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Τ.Κ. Άσκρης

Τ.Κ. Θεσπιέων 

Τ.Κ. Λεονταρίου

Τ.Κ. Μαυρομματίου

Τ.Κ. Νεοχώρι – Θεσπιών