Διόρθωση κυρίου ονόματος

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου  ή να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο Αίτησης ενδιαφερόμενου διόρθωσης στοιχείων (σε μορφή word, σε μορφή pdf)
  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί η μεταβολή του κυρίου ονόματος κατόπιν δικαστικής απόφασης.
  • Πιστοποιητικό από τα Μητρώα αρρένων με όλες τις μεταβολές ( όταν αφορά άντρα ).
  • Αντίγραφο δικαστικής απόφασης

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης υποβάλλονται επιπλέον:

  • Βεβαίωση εφημερίου ή οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής, που να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση
  • Υπεύθυνη δήλωση (σε μορφή word, σε μορφή pdf)

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50.230 (κα Τζανοπούλου Ευαγγελία)/ 22683-50.215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Fax: 22680-22.690

E-mail: