Δωρεάν διανομή πορτοκαλιών από το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                    Αλίαρτος, 16-11-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ
Γραφείο Ενημέρωσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δωρεάν διανομή πορτοκαλιών από το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

Είκοσι ένα τόνους ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ πορτοκαλιών παρέλαβε και διένεμε δωρεάν ο Δήμος μας.

Η παραλαβή έγινε στις 14-11-2017 κατόπιν υπογραφής συμφωνητικού παράδοσης αποσυρόμενων προϊόντων, μεταξύ του Δήμου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κάμπου για διανομή στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΦΕΚ 1701 τ.Β΄/14-8-2015).

Η διανομή πραγματοποιήθηκε στις 14 & 15 Νοεμβρίου στα σχολεία του Δήμου, στους κατόχους της Κάρτας Αλληλεγγύης, στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στους δικαιούχους του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας.

Στη διανομή συμμετέχουν, εκτός από το προσωπικό του Δήμου,οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων και εθελοντές πολίτες, τους οποίους ευχαριστώ γιατί χωρίς τη βοήθειά τους θα ήταν αδύνατη η διαχείριση τόσο μεγάλης ποσότητας.

Σύντομα θα παραληφθεί πάλι αντίστοιχη ποσότητα.

 

Ο Δήμαρχος

Ντασιώτης Γεώργιος