Δωρεάν διανομή ροδάκινων θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                          Αλίαρτος: 12-06-2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Δωρεάν διανομή ροδάκινων θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων την Τετάρτη 14-06-2017 και την Πέμπτη 15-06-2017 από τις 10:00 έως τις 14:30 στις εγκαταστάσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Στα πλαίσια εφαρμογής Κανονισμού της Ε.Ε. και της ΚΥΑ των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα διανεμηθούν στον Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων 20 περίπου τόνους ροδάκινα.

 Δικαιούχοι είναι:

Α) Οι κάτοχοι της κάρτας Αλληλεγγύης (κάρτα σίτισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης) που είναι κάτοικοι του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, οι οποίοι με την επίδειξη της παραπάνω κάρτας, μαζί με το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αριθμός μελών οικογενείας), θα παραλαμβάνουν την ανάλογη ποσότητα και

Β) Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

Γ) Οικογένειες Τρίτεκνες / Πολύτεκνες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Δ) Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (η διανομή θα πραγματοποιηθεί στις σχολικές εγκαταστάσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στις εγκαταστάσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου την Τετάρτη 14-06-2017 και την Πέμπτη 15-06-2017 από 10:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ