Δωρεάν διανομή ροδάκινων και δαμάσκινων θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων την Τετάρτη 14-09-2016 και την Πέμπτη 15-09-2016 από τις 10:00 έως τις 14:30 στις εγκαταστάσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                               Αλίαρτος, 13 Σεπτεμβρίου 2016
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Δωρεάν διανομή ροδάκινων και δαμάσκινων θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων την Τετάρτη 14-09-2016 και την Πέμπτη 15-09-2016 από τις 10:00 έως τις 14:30 στις εγκαταστάσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

 

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Κανονισμού της Ε.Ε. 1031/2014 για συμπληρωματικά έκτακτα μέτρα στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων φρούτων κλπ, καθώς και στην ΚΥΑ με αριθμό πρωτοκόλλου 3320/89565 των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων θα διανεμηθούν 20 περίπου τόνους φρούτα (8970 ροδάκινα και 11472 δαμάσκινα)

 

Δικαιούχοι είναι:

Α) Οι κάτοχοι της κάρτας Αλληλεγγύης (κάρτα σίτισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης) που είναι κάτοικοι του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, οι οποίοι με την επίδειξη της παραπάνω κάρτας, μαζί με το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αριθμός μελών οικογενείας), θα παραλαμβάνουν την ανάλογη ποσότητα και

Β) Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

Γ) Οι δικαιούχοι του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας ΤΕΒΑ/ FEAD (θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς)

Δ) Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (η διανομή θα πραγματοποιηθεί στις σχολικές εγκαταστάσεις)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στις εγκαταστάσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου την Τετάρτη 14-09-2016 και την Πέμπτη 15-09-2016 από 10:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ