Δωρεάν μαθήματα ανώδυνου τοκετού από τις μαίες του Κ.Υ. Αλιάρτου