Εγγραφή Αδήλωτου

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου  ή να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

α) Όταν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και οι γονείς έχουν δημοτολόγιο στο Δήμο μας

 • Έντυπο αίτησης ενδιαφερομένου (σε μορφή word, σε μορφή pdf).
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με καταχωρημένη τη δημοτικότητα των γονέων.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων με προσδιορισμό επωνύμου τέκνων.
 • Δυο φωτογραφίες εφ’ όσον ο αδήλωτος είναι πάνω από 14 ετών.
 • Αίτηση στο όνομα του πατέρα ή της μητέρας για την εγγραφή στα μητρώα, αν είναι ενήλικας κάνει αίτηση ο ίδιος.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής μητρώου αρρένων του πατέρα και αρνητική βεβαίωση περί μη εγγραφής μητρώου για το γιο, από το δήμο που είναι εγγεγραμμένος ο πατέρας.

 

β) Με επιγενόμενο γάμο

 • Έντυπο αίτησης ενδιαφερομένου (σε μορφή word, σε μορφή pdf).
 • Αστυνομική ταυτότητα του γονέα.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου.
 • Πιστοποιητικό της μητέρας.
 • Δυο φωτογραφίες εφ’ όσον ο αδήλωτος είναι πάνω από 14 ετών.

 

γ) Εγγραφή παιδιού εκτός γάμου

 • Έντυπο Αίτησης της μητέρας (σε μορφή word, σε μορφή pdf)
 • Αστυνομική ταυτότητα του γονέα.
 • Πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης της μητέρας.
 • Δυο φωτογραφίες εφ’ όσον ο αδήλωτος είναι πάνω από 14 ετών.

 

δ) Εγγραφή παιδιού αναγνωρισμένου

 • Έντυπο αίτησης ενδιαφερομένου (σε μορφή word, σε μορφή pdf).
 • Αστυνομική ταυτότητα των γονέων.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με καταχωρημένη την αναγνώριση.
 • Πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής μητρώου αρρένων του πατέρα και αρνητική βεβαίωση για τον ίδιο.

 

ε) Αδήλωτος με αποποίηση

 • Έντυπο αίτησης ενδιαφερομένου (σε μορφή word, σε μορφή pdf).
 • Πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας.
 • Απόφαση αποποίησης της πατρότητας.
 • Πράξη αναγνώρισης και ληξιαρχική πράξη γάμου, αν υπάρχουν.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με καταχωρημένες τις αλλαγές.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής μητρώου αρρένων του πατέρα και αρνητική βεβαίωση για τον ίδιο.

 

στ) Εγγραφή υιοθετημένου

 • Έντυπο αίτησης ενδιαφερομένου (σε μορφή word, σε μορφή pdf).
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία και ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα στοιχεία των φυσικών γονιών.
 • Απόφαση πράξης υιοθεσίας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου θετών γονιών.
 • Πιστοποιητικό γέννησης της φυσικής μητέρας ή αν είναι παιδί γεννημένο από γάμο, πιστοποιητικό εγγραφής μητρώου αρρένων του πατέρα. ( Και στις δυο περιπτώσεις αρνητική βεβαίωση για τον υιοθετημένο ).

 

ζ) Εγγραφή αδήλωτου γεννημένου στο εξωτερικό και κάτοικου εξωτερικού

 • Δικαιολογητικά 1ης περίπτωσης, καθορισμός ηλικίας μέσω πρεσβείας ή προξενείου με διεύθυνση κατοικίας στο Εξωτερικό, αν η γέννηση έχει δηλωθεί στο προξενείο εντός 90 ημερών καθορισμός δεν χρειάζεται.
 • Εάν είναι σε στρατεύσιμη ηλικία πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου, από 18-50 ετών.
 • Εξουσιοδότηση σε αυτόν που θα τα προσκομίσει, χωρίς φωτογραφίες (όταν υπάρχει εξουσιοδότηση). Η ληξιαρχική πράξη γέννησης και γάμου των γονέων θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στο ειδικό ληξιαρχείο Αθηνών.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από προξενικά μητρώα Αλεξανδρείας – Καΐρου – Κωνσταντινουπόλεως ή κρατών που ήταν κάτω από την Οθωμανική αυτοκρατορία ή Συρία, δεν χρειάζεται να έχει πιστοποιητικό του πατέρα του από Μητρώα αρρένων στην Ελλάδα. Η εγγραφή στα παραπάνω προξενικά μητρώα πρέπει να έχει γίνει μέχρι το 1947 και να είναι γραμμένος και ο πατέρας του.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει υπηρετήσει στη Μέση Ανατολή, δε χρειάζεται πιστοποιητικό του πατέρα από Ελληνικά Μητρώα, φέρνει φωτοτυπία του απολυτηρίου στρατού.

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50.230 (κα Τζανοπούλου Ευαγγελία)/ 22683-50.215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

E-mail: