Εγγραφή ενηλίκου σε δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα μητρώα αρρένων

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου  ή να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο Αίτησης εγγραφής ενηλίκου ενδιαφερομένου(σε μορφή word,  σε μορφή pdf).
  • Αστυνομική ταυτότητα του ενηλίκου ενδιαφερομένου.
  • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων (με την ένδειξη ότι δεν υπάρχει εγγραφή στα δημοτολόγια).
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του.
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου δική του, εάν είναι παντρεμένος.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των γονέων από το δήμο εγγραφής τους.
  • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ( για διετή κατοικία στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων).
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο άλλου Δήμου (σε μορφή word, σε μορφή pdf).

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50.230 (κα Τζανοπούλου Ευαγγελία)/ 22683-50.215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Fax: 22680-22.690

E-mail: