Εκδήλωση Ελεύθερου Λαϊκού Πανεπιστημίου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων