Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                 Αλίαρτος, 12-01-2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

Σήμερα ημέρα Πέμπτη 12/01/2017, και ώρα 08:00 συνήλθε στα γραφεία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων η ορισμένη με την αρ. η ορισμένη με την αρ. 250/2016 απόφαση του Δημάρχου Αλιάρτου – Θεσπιέων Επιτροπή Αξιολόγησης, για να καταγράψει, αξιολογήσει & μοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τελικώς να προτείνει το προς επιλογή άτομο για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν.

Αναλυτικά την διαδικασία αξιολόγησης θα την βρείτε στην σχετική προκήρυξη.

Πρακτικό Αξιολόγησης και οριστικών πινάκων επιλογής

Θα ενημερωθείτε με τηλέφωνο της υπηρεσίας μας εντός των επόμενων ημερών.