Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης προσωπικού ΠΕ Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση του Προγράμματος Άθληση για Όλους 2019 -2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                 Αλίαρτος, 09-01-2020

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού –Μητρώων &
Διαδικασιών Προσωπικού

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης προσωπικού Π.Ε. Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση του Προγράμματος Άθληση για Όλους 2019 -2020

Εκδόθηκαν οι προσωρινοί Πίνακες  Κατάταξης και Αποτελεσμάτων, της υπ’ αριθ. 8418/9-12-2019 ανακοίνωσης για τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (03) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, για την υλοποίηση των “Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους” (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2019-2020 στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων.

Η 10ημερη προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων των υποψηφίων αρχίζει την Παρασκευή, 10-01-2020 και λήγει τη Δευτέρα, 20-01-2020.

Για να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρακτικό της επιτροπής κάντε κλικ εδώ.
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού –Μητρώων &
Διαδικασιών Προσωπικού