Εκθέσεις Ληξιαρχικών Πράξεων-Βεβαίωση υιοθεσίας ανηλίκου τέκνου

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως (γονείς) , ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Ληξιαρχείο του Δήμου (διεύθυνση). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο αίτησης ενδιαφερομένου (σε μορφή word, σε μορφή pdf).
  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής.
  • Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί της υιοθεσίας.
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Αρχική ληξιαρχική πράξη του τέκνου.

Οι εκθέσεις ληξιαρχικών γεγονότων αφορούν γεγονότα των οποίων η αρχική ληξιαρχική πράξη δεν έχει πραγματοποιηθεί στο Ληξιαρχείο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, αλλά σε οποιαδήποτε άλλο Ληξιαρχείο της ημεδαπής.

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο:

Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου: 22683-50215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων: 22683-50218 (κα Μαρία Άννα )

Fax: 22680-22.690

E-mail: