Εκπαίδευση

πινακας εκπ

Η αυτοδιοίκηση οφείλει να σχεδιάζει και να δημιουργεί υποδομές, να υλοποιεί δράσεις που αναδεικνύουν την παιδεία κα τον πολιτισμό ως προτεραιότητα της τοπικής κοινωνίας

Στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων επενδύουμε στον άνθρωπο την παιδεία και τον πολιτισμό. Η νέα γενιά πρέπει να απολαμβάνει σύγχρονα και καλά οργανωμένα σχολεία, αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές.

Η επόμενη πενταετία πρέπει να βρει τον δήμο μας με ολοκληρωμένες υποδομές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε σχολεία που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προδιαγραφές και λειτουργούν ως κυψέλες γνώσης και παιδείας και συνεχούς επιμόρφωσης. Στόχος μας είναι τα σχολεία να μετατραπούν σε παιδαγωγικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κέντρα.

Συνεχίζουμε την υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου δημιουργίας – βελτίωσης σχολικών εγκαταστάσεων που καλύπτουν με επάρκεια τις ανάγκες της επόμενης περιόδου.

Η πολιτική μας κινείται στις εξής κατευθύνσεις

  • Την αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος.
  • Την ανακατασκευή και συντήρηση των υπαρχόντων σχολείων.
  • Την υλοποίηση προγραμμάτων πολιτισμού, οικολογίας, αθλητισμού, πρόληψης και αγωγής υγείας, ασφάλειας και φύλαξης στα σχολεία.
  • Την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και των οργάνων διοίκησης τους.
  • Την δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση