Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»