Γενικά στοιχεία Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Ο Δήμος Αλιάρτου ιδρύθηκε στο πλαίσιο της τελευταίας διοικητικής μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης») και με το Π.Δ. 17/2014 (ΦΕΚ 25/Α/2014) μετονομάστηκε σε Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, ύστερα από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενος από τους Δήμους Αλιάρτου και Θεσπιέων, οι οποίοι στις 31-12-2010 καταργήθηκαν και αποτελούν πλέον, αντίστοιχα τις δυο ομώνυμες Δημοτικές Ενότητες του διευρυμένου Δήμου.

Χωροταξική ένταξη των Δημοτικών Ενοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

xartis_dhmos

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι Δημοτικές Ενότητες και οι Τοπικές Κοινότητες του Καλλικρατικού Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων:

dktk

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων εντάσσεται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.