Επέκταση και συμπλήρωση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού

Γενικά

Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου. Στη συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία αρχειοθετεί το αίτημα κατάλληλα προκειμένου να ικανοποιηθεί.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο Αίτησης για επέκταση και συμπλήρωση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού  (σε μορφή word, σε μορφή pdf)
  • Βεβαίωση Πολεοδομίας ότι η περιοχή είναι εντός σχεδίου πόλεως

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50.211 / 22683-50.220

Fax: 22680-22.690

E-mail: technic1@aliartos.gov.gr